Psikoterapide Uzmanın Konumu

Psikoterapist, terapiye gelen kişi için bu anlamlı süreçte yanında olandır. Her şeyi bilen, alim, çözüm bulan değildir. Psikoterapist, terapiye gelen kişinin kendi tarihine yaptığı yolculukta ona eşlik eden, çözüm bulabilme gücünü destekleyendir.

Psikoterapist, bireyi dinleyen ve anlattığı konunun ardındaki anlamı duyan ve terapiye gelen bireye bu anlamı yorumlayandır. Bu yorumlar etrafında sorun, problem vb. olarak adlandırılan konu, anlam kazanır ve çözüm bulma yoluna girer.

Psikiyatrist, Klinik Psikolog, Psikolog

Klinik Psikolog: Üniversitelerin Fen Edebiyat fakültelerinin dört yıllık Psikoloji lisans bölümlerini bitirmelerinin ardından iki yıllık Klinik psikoloji yüksek lisans programını tamamlamışlardır. Yüksek lisans eğitiminde Klinik Psikolojiye, Psikoterapi ekollerine dair kuramsal eğitim ve deneyime yönelik eğitim (süpervizyon) almışlardır. Staj, tez veya projelerini tamamlayarak Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamışlardır. 

Psikiyatrist: Tıp hekimidir. Altı yıllık Tıp fakültesi eğitiminden sonra psikiyatri alanında uzmanlaşmışlardır. Ruhsal desteği tıbbi açıdan ele alırlar ve ilaç yazabilirler. 

Psikolog: Üniversitelerin Fen Edebiyat fakültelerinin  dört yıllık Psikoloji lisans bölümlerini bitirmişlerdir. Temel psikoloji eğitimi ve psikoloji yaklaşımlarına dair eğitim almışlardır. 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışmanlık eğitimleri almış uzmanlar bulundukları kurumlarda psikolojik destek verirler. Lisans eğitimi Psikoloji bölümü olan ve gerekli eğitimleri tamamlamış bu uazmanlar psikolojik destek hizmeti verebilmektedir. Diğer meslek gruplarındaki (psikolojiyle ilgili bir kurs almış olsalar dahi) kişiler psikolojik desteğe dair bir çalışma yapmamaktadır.