Sanatla Psikoterapi

Sanatla Psikoterapi, sanat dallarının kullanılmasını içeren psikoterapi tekniğidir. Örneğin; resim sanatının kullanıldığı sanat psikoterapisinde, ortaya çıkan eser estetik açıdan ele alınmaz. Bireyin iç dünyasını dışa vurabilmesi ve kendini sanat yolu ile ifade edebilmesi esastır. Eserin güzel ya da çirkin olmasından ziyade bireyin duygularını esere aktarabilmesi ana amaçtır.

Sanatla Psikoterapi, sanatsal öğelerin, estetik kaygı güdülmeden, yaratıcılık ile dışa vurumcu tekniklerle psikoterapi sürecinde kullanımını kapsayan psikoterapi şeklidir. Bu yaratma süreci ve yaratılan eser/ürün/yaratı bireyin iç dünyası ile dış gerçeklik arasında yeni bir “ara alan”, “ifade yolu” oluşturur. 

Psikoterapinin temel çerçevesinin gözetildiği, eser yaratma süreci ve esere verilen anlamı kapsayan sanat psikoterapisi bireye;

. öznel tarihini yeniden gündeme getirme, ruhsal olarak işleme ve onarma fırsatı sunar.

. travma, yas, depresyon, anksiyete, kronik hastalık gibi zorlu yaşam olayları ve hastalık durumlarında kendini güvende hissettiği ve simgesel bir kapsayıcı alan oluşturmasını sağlar.

. bastırılmış bilinçdışı çatışmalarını anlamlandırma ve ıstırap veren duyguların boşalımına (katarsis) imkanını verir.

. yaratılan eser vasıtasıyla yeni bir dil sunar.

. işlevselliği azalmış dokunma, işitme, görme, dikkat, algılama gibi bilişsel ve duyusal alanlarda olduğu gibi özgüven, kendini ifade etme becerisi gibi alanlarda da gelişimine katkı sunar.

Birey yaşamındaki zorluklar karşısında Sanat Psikoterapisi ile kendi yaratıcı potansiyelini keşfeder. Bu keşif ile Sanat Psikoterapi sürecinde deneyimlediği değişim/dönüşüm/yaratım ile yaşamındaki yaratıcı dönüşümün yolları arar. Bu yaratıcı dönüşüm yollarını sunan Sanat Psikoterapileri;

Görsel Sanat Terapileri

Müzik Terapisi

Dans ve Hareket Terapisi

Şiir Terapisi

İntermodel Sanat Terapisi

Sanat Psikoterapisi: klinik, hastane, rehabilitasyon gibi alanlarda tedavi edici ve destekleyici terapi olarak kullanılmasının yanı sıra eğitim alanında da kullanılmaktadır.