Yetişkin Psikoterapisi

Uzman Klinik Psikolog Çağdaş Dündar, lisans yıllarından itibaren aldığı eğitimler, okumalar ve deneyimleri sonucu tarihsel olarak uzun bir geçmişe sahip olan Psikanalitik yaklaşımı benimsemiştir.

Düşünen ve konuşarak kendini ifade eden insan, yaşamının tümünü dil ile yapılandırır. Yaşamda karşılaştığı bütün olay ve durumları, duygularını yine dil ile ifade eder. İnsanı var eden dil, var ettiği gibi insana iyi gelen, kendisini keşfetme alanı açan bir yapıdadır. Psikanalitik kuram bu yapıyı esas alarak ilerlemektedir.

Konuşarak derinleşmeyi temel alan Psikanalitik yaklaşım, bireyi problemiyle tanımlamaz.

Psikanalitik yaklaşım; bireyin yaşamını, geçmişini, zihinsel, duygusal ve bilinçdışı süreçlerini bütün olarak ele alır. Psikoterapiye gelen birey ve psikoterapist, bireyin geliş sebebini (sorunu, problemi, çıkmaz yolu) birlikte anlamlandırır. Nedenler, yorumlar, sonuçlar ve çözümler bu süreçte keşfedilir.

Psikoterapi ile bireyin bilinçdışı çatışmaları anlamlandırılır. Birey kendisine dair bilgiler edinir. Edindiği bu bilgiler ile; yaşamını zorlaştıran semptomların (davranışların, hastalıkların, ağrıların, baş edilemeyen yoğun duyguların..) azalması, dönüşmesi ya da ortadan kalkması, yaşam kalitesinin artması, ilişkilerinde kendisini ifade etme ve karşısındakini anlama (empati) becerisinin gelişmesi sağlanır.